Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
Käesolev avaldus reguleerib meie privaatsuspoliitikat veebisaidi kasutajate (“Külastajad”) suhtes, kes külastavad veebisaiti ilma äritehinguteta, ning külastajate suhtes, kes registreeruvad veebisaidil äritehingute tegemiseks ja kasutavad erinevaid meie pakutavaid teenuseid (“Teenused”) (“Volitatud kliendid”).
“Isikuandmed”
tähendab mis tahes teavet, mis võimaldab tuvastada või mille abil saab tuvastada, võtta ühendust või leida isiku, kellega selline teave on seotud, sealhulgas, kuid mitte ainult, nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, finantsprofiil, riiklik kindlustusnumber ja krediitkaardiandmed. Isikuandmete hulka ei kuulu anonüümselt (st ilma konkreetse kasutaja tuvastamiseta) kogutud teave ega demograafiline teave, mis ei ole seotud tuvastatud isikuga.
Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Me võime koguda põhilisi kasutaja profiiliandmeid kõigilt meie külastajatelt. Autoriseeritud klientidelt kogume järgmist lisateavet: autoriseeritud klientide nimed, aadressid, telefoninumbrid ja e-posti aadressid; ettevõtte liik ja suurus; ning reklaamiinventari liik ja suurus, mida autoriseeritud klient kavatseb osta või müüa.
Millised organisatsioonid koguvad teavet?
Lisaks meie poolt otse kogutud teabele võivad meie kolmandatest isikutest müüjad (nt krediitkaardiettevõtted, kliiringfirmad ja pangad), kes pakuvad selliseid teenuseid nagu krediidi-, kindlustus- ja hoiuteenused, koguda seda teavet meie külastajatelt ja volitatud klientidelt. Me ei kontrolli, kuidas need kolmandad osapooled seda teavet kasutavad, kuid me nõuame neilt, et nad avalikustaksid, kuidas nad kasutavad külastajate ja volitatud klientide poolt neile esitatud isikuandmeid. Mõned neist kolmandatest isikutest võivad olla vahendajad, kes tegutsevad üksnes lülidena levitamisahelas ning ei kaitse, salvesta ega kasuta neile esitatud teavet.
Kuidas kasutatakse veebilehel isikuandmeid?
Me kasutame isikuandmeid saidi isikupärastamiseks, asjakohaste teenuste pakkumiseks ning ostu- ja müügitaotluste täitmiseks saidil. Me võime saata külastajatele ja volitatud klientidele e-kirju saidi otsingu- või ostu- ja müügivõimaluste kohta või saidi eesmärgiga seotud teabe kohta. Samuti võime kasutada isikuandmeid, et võtta ühendust külastajate ja volitatud klientidega, et vastata konkreetsetele taotlustele või anda soovitud teavet.
Kellega võib teavet jagada?
Volitatud klientide kohta käivat isiklikku teavet võib jagada teiste volitatud klientidega, kes soovivad hinnata võimalikke tehinguid teiste volitatud klientidega. Me võime jagada koondandmeid meie külastajate kohta, sealhulgas demograafilist teavet külastajate ja Volitatud klientide kohta, meie partnerorganisatsioonide ja kolmandate osapoolte müüjatega. Samuti anname teile võimaluse loobuda teabe saamisest või meiega või meie nimel tegutseva organisatsiooniga kontakteerumisest.
Kuidas säilitatakse isikuandmeid?
Kogutud isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid ei tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele ega meie töötajatele, välja arvatud eespool kirjeldatud juhtudel.
Millised valikud on külastajatel seoses teabe kogumise, kasutamise ja levitamisega?
Külastajad ja volitatud kliendid võivad valida, kas nad ei soovi saada meilt ja/või meie tarnijatelt ja sidusettevõtetelt soovimatut teavet või loobuda meilt soovimatu teabe saamisest, vastates e-kirjadele vastavalt juhistele või võttes meiega ühendust aadressil
Kas sait kasutab küpsiseid

Küpsiseid kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Me kasutame küpsiseid, et saada teavet külastajate eelistuste ja valitud teenuste kohta. Samuti kasutame küpsiseid turvalisuse eesmärgil, et kaitsta meie volitatud kliente. Näiteks kui volitatud klient logib sisse ja ei kasuta saiti kauem kui 10 minutit, logime ta automaatselt välja.
Kuidas kasutatakse sisselogimise andmeid?
Kasutame sisselogimise andmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IP-aadresse, internetiteenuse pakkujaid ja brauseri tüüpe, et analüüsida suundumusi, hallata saiti, jälgida kasutaja liiklust ja kasutamist ning koguda laiaulatuslikku demograafilist teavet.
Millistel partneritel või teenusepakkujatel on juurdepääs saidi külastajate ja/või volitatud klientide isikuandmetele?
Meie saidil on olnud ja on ka edaspidi partnerlussuhted ja muud suhted erinevate müüjatega. Nendel teenusepakkujatel võib olla juurdepääs teatud isikuandmetele, et kontrollida volitatud klientide õigust saada teenuseid. Meie privaatsuspoliitikat ei kohaldata nende andmete kogumise või kasutamise suhtes. Isikuandmete avalikustamine seaduse täitmiseks. Avaldame isikuandmeid, et täita kohtumäärust, kohtukutset või õiguskaitseorganite avaldamisnõuet. Samuti avaldame isikuandmeid, kui see on mõistlikult vajalik meie külastajate ja volitatud klientide turvalisuse kaitsmiseks.
Kuidas säilitatakse isikuandmeid saidil?
Kõik meie töötajad on kursis meie turvapoliitika ja -tavaga. Meie külastajate ja volitatud klientide isiklikke andmeid saavad kasutada ainult piiratud arv kvalifitseeritud töötajaid, kellele on antud parool nendele andmetele juurdepääsuks. Me vaatame korrapäraselt läbi oma turvasüsteemid ja -menetlused. Tundlikku teavet, näiteks krediitkaardi numbreid või riiklikke kindlustusnumbreid, kaitstakse krüpteerimisprotokollide abil, mida kasutatakse Interneti teel saadetud teabe kaitsmiseks. Kuigi me võtame kaubanduslikult mõistlikke meetmeid, et tagada saidi turvalisus, võivad elektroonilises sides ja andmebaasides esineda vead, nõrkused ja rikkumised ning me ei saa garanteerida, et selliseid sündmusi ei juhtu, ning me ei vastuta külastajate või volitatud klientide ees selliste sündmuste eest.
Kuidas saavad külastajad parandada ebatäpsusi isikuandmetes?
Külastajad ja volitatud kliendid võivad meiega ühendust võtta, et ajakohastada oma isikuandmeid või parandada ebatäpsusi, saates meile e-kirja aadressil
Kas külastaja saab kustutada või deaktiveerida saidil kogutud isikuandmeid?
Pakume külastajatele ja volitatud klientidele võimalust kustutada ja/või eemaldada isiklikke andmeid saidi andmebaasist, võttes ühendust aadressil . Varukoopiate ja kustutusfailide tõttu ei pruugi siiski olla võimalik külastaja andmeid kustutada, ilma et osa allesjäänud teabest säiliks. Kui üksikisik taotleb oma isikuandmete kustutamist, kustutatakse need funktsionaalselt ja me ei müü, anna edasi ega kasuta muul viisil selle isiku isikuandmeid.
Mis juhtub, kui privaatsuspoliitika muutub?
Me teavitame oma külastajaid ja volitatud kliente meie privaatsuspoliitika muudatustest, avaldades need veebilehel. Kui me siiski muudame oma privaatsuspoliitikat viisil, mis võib kaasa tuua isikuandmete avalikustamise, mida külastaja või volitatud klient on eelnevalt palunud mitte avalikustada, võtame külastajaga või volitatud kliendiga ühendust ja anname külastajale või volitatud kliendile võimaluse sellist avalikustamist vältida.
Aruanded:
Annab linke teistele veebisaitidele. Pange tähele, et ühel neist linkidest klõpsates jõuate teisele veebisaidile. Soovitame teil lugeda nende lingitud veebisaitide privaatsusavaldusi, kuna nende privaatsuspoliitikad võivad erineda meie omadest.